Jaká je nová platforma O2 TV 2.0? Stále svá, ale dotaženější a často i pohodlnější (2024)

Video služba zákazníkům slibuje „…zcela nový zážitek…“ a také „…největší technologickou změnu od založení O2 TV.“ Platforma, na kterou postupně přejde celá O2 TV, ale má z našeho pohledu vynikat především robustnějším řešením majícím základ u sesterské společnosti Cetin, která má pro skupinu PPF Telecom Group zajišťovat i další služby.

Na počátku listopadu jsme vás informovali o novince, které bude postupně přicházet na všechny využívané platformy, včetně aplikací pro televizory. O2 TV nám na vyzkoušení zapůjčilo set-top box, který už O2 TV 2.0 využívá. Jeho test v původní, základní verzi, najdete na odkazu níže.

Nutno úvodem říci, že autor má s O2 TV minimální zkušenosti a tudíž není schopen sofistikovaně porovnat starý a nový design. Proto se bude zaměřovat na to, jak vypadá ten současný, jak působí a jak se chová v krátké praxi, a to skoro ve všech jeho částech; výjimkou je Videotéka, kterou jsme aktivně vyzkoušet nemohli (s ní bohužel byl v minulosti problém).

K ovládacímu stylu se vyjadřovat nebudeme, je svůj, ale to jednak k O2 TV patří a je jí to vlastní od samého začátku, a jednak to patří i k IPTV, tedy internetovým televizím, jako takovým a vidíme to napříč segmentem. Vzhledem třeba k antivirovým programům je IPTV počínající kategorií, takže se vše musí usadit, ale stejně jako u „antivirů“ i zde je Česko velmoc, což je samozřejmě naprosto skvělé!

O2 TV Box s Android TV Drahý, ale všestranně využitelný

Zkoušení probíhalo na novém televizoru Hisense 55U7HQ (4K) jehož systém dálkového ovládání částečně korespondoval s dodaným boxem připojeným přes HDMI (CEC). Nakonec bylo nutné, aby vůbec šlo O2 TV smysluplně řídit, HDMI (CEC) zcela vypnout.

Nová programová nabídka. Foto: autor

Verze O2 TV 2.0 má podle oficiální zprávy nabídnout například vyšší stabilitu, lepší třídění obsahu, rychlejší pohyb v EPG a prý i vylepšenou multidimenzi a „neomezený“ prostor pro nahrávky. O2 uvádí i to, že nové řešení má umožnit i kontinuální vývoj celé platformy a s tím souvisí i představení nového boxu s Android TV, jehož recenzi vidíte na odkazu níže.

Přechod zákazníků do nového prostředí bude podle video služby postupný a už začal s tím, že má – většinou – probíhat na pozadí. Celý proces by pak měl – podle plánu – zabrat několik měsíců, což při statisících zákazníků není divu, a firma věří, že se jí podaří zajistit i převod rozkoukaného obsahu a nahrávek.

Tolik nezbytný úvod a nyní se pojďme podívat na restart O2 TV, patřičné oznámení najdete v samostatné aktualitě.

Obecně řečeno, O2 TV zjevně míří k milionu zákazníků a robustnější platforma to má umožnit stejně, jako dovolit možnou expanzi a teď pochopitelně nemyslíme Slovensko. Video služba nás tak v budoucnu ještě nepochybně překvapí.

Nahoře původní verze O2 TV, pod ní O2 TV 2.0. Rozdíly jsou zřejmé a podle nás je nový design jednoznačně lepší. Foto: autor

Pár poznámek

  • Narazili jsme na to, že pořady byly v EPG a vypadalo to tedy, že je možné je přehrát, ale opak byl pravdou a spustit se nedaly. K čemu je tedy v EPG uvádět jako aktivní? (Šlo o ČT24, což by měl být ještě speciálnější případ, než u komerčních stanic).
  • Problémy s nahráváním: i když se pořad opakoval (např. Interview) nahrával se nám vždy pouze jeden poslední. Dotaz typu „chcete ho nahrávat stále“, apod. se nikdy neobjevil i když další v systému byly. Jindy se však (šlo o klasický seriál) pro změnu dva díly nahrály i když opět bez jakéhokoli dotazu či upozornění.
  • Vodorovné pruhy na domovské obrazovce nelze nijak ovlivnit, nelze v nich kolovat a celé rozhraní (a ikony) je nastaveno pevně. Bohužel neseřadíte ani televizní stanice.
  • Nové „Vyhledávání“ je spíše „nové“ a zcela obyčejné, takže nás zklamalo. Tady by trochu invence a pomoci uživateli nezaškodilo!
  • U uplynulého pořadu (ČT24, Zprávy) vybraného v EPG nešlo přetáčet zpětně. Následné zkoušení v několika jiných pořadech odhalilo totéž. Problém je v tom, že ne vždy je pořad v EPG správně identifikován a začíná skutečně tam, kde je naznačeno (startuje třeba o chvíli dříve.)
  • Při pokusu spustit aplikaci Home Media (část Aplikace) se box sám od sebe restartoval).
  • Ještě poznámka k „ne-přetáčení“ reklamy na stanicích FTV Prima: O2 TV ho má poněkud zvláštní a došlo dokonce k zamezení jakéhokoli posunu vpřed, což je skutečně pozoruhodné. Tohle mnozí u IPTV asi nerozdýchají a měli by o tom vědět dopředu.
Domovská obrazovka (Home) nové O2 TV 2.0 v celé své kráse. Fotogalerie: autorDotaženější „Home“, někdy pomalejší odezva

Domovská obrazovka (Home) je změněná a určitě působí lépe než dříve. Lépe, uhlazeněji, profesionálněji – dosaďte si podle svého. Ostatně o něco výše můžete vidět srovnání staré a nové verze.

Její ovládání je velmi dobré a základní je v tomto okamžiku tlačítko Zpět umístěné hned u kurzorového kříže s OK uprostřed. Přes něj se totiž můžete na stránce dostat nahoru nebo ještě výše, tedy až na menu u horního okraje obrazovky. Cítit sice bylo, že ne vždy je to ideální, vidět pak bylo, že se to ne vždy povede. Šlo ale nejspíše jen o rychlosti práce, resp. odezvy prostředí, jako takového. Stačila totiž dvě zmáčknutí po sobě a místo v menu jsme se ocitli pod ním. Tady bylo třeba být pozorní, spíše hodně pozorní, což poněkud rozptylovalo, a chtělo by to vyřešit. Buď urychlit odezvu příkazu, nebo naopak zamezit okamžitému opakovanému vyslání signálu, který může vše zkomplikovat. Někdy se navíc zdálo, že tlačítko musíte pro pohyb v nabídce mačkat vícekrát.

Volba „Nastavení systému“ se zcela orientuje na Google Android TV. Nic jiného v ní nebylo.

Domovská obrazovka se skládá ze spousty vodorovných pruhů, které bohužel nijak neovlivníte. Dokonce nemůžete změnit ani úvodní „Právě v TV“, tedy jakýsi základní seznam kanálů. A když jsme u toho – nikde jsme nenašli seřazení dostupných stanic, a to ani v nastavení video služby. To bychom sice mohli označit za chybu, ale v podstatě jde o přístup, tedy o filosofii celého designu uživatelského rozhraní. A možná i o nějaké ty placené pozice…

V menu na domovské obrazovce (nejen tam) také nejde kolovat, takže z volby „O2 TV“ na seznam aplikací na druhém konci nabídky nepřejdete jednoduše šipkou vlevo, ale hezky si to musíte odcvakat.

Vyhledávání je zaměřeno zejména na ty, kteří vědí, co chtějí, nebo co by mohli chtít. Nevyberete si například podle žánru, často se bohužel nevyhledají ani opakované pořady, byť v O2 TV dostupné jsou. Foto: autor

Vyhledávání zklamalo

Tady bychom čekali, po oznámeních O2 TV víc, podstatně víc! Je tu běžná obrazovková klávesnice a nabídka tzv. doporučených pořadů. Chybí nám předpřipravený základní výběr (seriály/filmy/další pořady) a také rozdělení podle základních kategorií, například na pohádky, krimi, drama, či sci-fi/fantasy. A nyní ve vánoční čas pochopitelně i něco na toto téma. Bohužel někdy také neodpovídají výsledky vyhledávání. Ale to už je o filosofii přístupu. Například vyhledání pořadů 360 stupňů ukázalo pouze jeden, a to ten poslední i když v nabídce bylo i několik dalších. Při jeho nahrání se navíc nikde neobjevil dotaz, zda ho chceme nahrávat pokaždé, nahrávat i minulé pořady, atd. Tady se automaticky zaznamenal pouze jediný, zřejmě ten naposledy vysílaný.

Na druhou stranu někdy/někde to funguje. Třeba u seriálu Koloseum se nahrály všechny dostupné díly. Situace je tak poněkud zmatená a O2 asi nebere zpravodajské pořady jako 360 stupňů či Interview jako sérii, což je pochopitelně špatně.

Možnosti přímo u přehrávaného televizního pořadu.

Jaká je O2 TV 2.0? Určitě je dál a i na dobré cestě

Uživatelské rozhraní je jasnější a přehlednější a i když je stále poměrně dosti své rozhodně nejde říci, že je špatné. To, že někomu nevyhovuje, je pochopitelně jiný příběh.

Pokud budeme abstrahovat od většinou jen drobných pochybení (a snadno odstranitelný problém s aplikací Home Media), dostaneme se k tomu hlavnímu, totiž proč je pohyb po nabídkách (a nemluvíme pouze o EPG, kde se pořady postupně stahují) někdy pomalý a nevyrovnaný.

Jednoduše řečeno, tu a tam se kurzor zadrhne a nepokračuje. Dokud na to nepřijdete, nebo si toho nevšimnete, budete překvapeni provedením více akcí najednou a třeba i tím, že se ocitnete někde jinde, než byste podle vás být měli.

Tady má O2 TV rezervy stejně, jako u vyhledávání a nahrávání. Těžko si představit (a omluvit) selektivní nahrávání opakovaných pořadů (jednou ne, jindy ano) a zejména absenci dotazů typu „nahrát tento díl nebo všechno?“.

Jinak byla platforma stabilní a za krátkého běžného provozu také spolehlivá. Samotný box vykazoval občasné obvyklé potíže zařízení s Android TV (bylo například třeba zmenšit obrazovou výstupní plochu vůči ploše TV) a více najdete v jeho recenzi. Důležitější je, že provoz nové verze O2 TV 2.0 zvládal spolehlivě a že dodaný dálkový ovladač nepotřebujete měnit nebo rozšiřovat o nějaký další tak, jak to často u Android TV bývá. I tady se to O2 povedlo. Snad se povede i to, co našinec nevidí – tedy pozadí celé video služby. Ani v tomto směru krátké zkoušení nic neodhalilo, ale tady by se muselo testovat alespoň měsíc, spíše dva. I pak bychom mohli jen říci: „služba neměla žádné problémy s video servery O2 TV“.

Hodnocení

  • PRO: z návrhu je cítit jasný záměr a jasný cíl (ne každému pochopitelně musí daný styl vyhovovat), vylepšené EPG, přehlednější domovská stránka, stabilní chod, byť někdy…
  • PROTI: …pomalejší pohyb v nabídkách, slabší vyhledávání, možné potíže s nahráváním (tohle ale může souviset s filosofií celého designu)
Jaká je nová platforma O2 TV 2.0?  Stále svá, ale dotaženější a často i pohodlnější (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 6047

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.